Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Enebakk kommune Mulighetenes Enebakk
Untitled [1] 
  • Tittel: RSS-feed
  • Tittel: Info in English
  • Tittel: Información en Español
  • Tittel: Nettstedkart
Gå til søk
Untitled [2] 
Større tekststørrelseMinsk tekststørrelsen
Skip Navigation LinksTjenester > Kultur, idrett og fritid > Sport og idrett Gå til hovedinnhold
TJENESTEBESKRIVELSE 

Grunnstønad

Kan søkes av lag, foreninger og organisasjoner i Enebakk med medlemmer t.o.m 19 år. Stønaden er øremerket den ordinære driften av organisasjonen. Den utbetales etter søknad til fastsatt tidsfrist.

Om tjenesten

Kriterier

Stønaden gis etter skjønnsmessig vurdering ut fra bl. annet medlemstall, aktivitetsomfang og økonomi. Vedlegg som må følge søknaden er: Årsmelding, Årsregnskap og budsjett for søknadsåret.

Søknadsprosessen

Skjema

Fås ved henvendelse til kulturtjenesten og sendes Enebakk kommune, Postmottak, 1912 Enebakk

Vedlegg

Årsmelding. Årsregnskap. Budsjett for søknadsåret.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er på vårparten, og utlyses i lokalpressen, og på Enebakk.kommune.no. Søknadssjema lastes ned på høyre side.

Behandling

Søknad fra idrettsrelaterte lag, foreninger og organisasjoner behandles i hovedutvalg for kultur, oppvekst og skole. Søknad fra sang/musikkrelaterte lag, foreninger og organisasjoner behandles i hovedutvlag for kultur, oppvekst og skole. Andre humanitære og ideelle organisasjoner behandles administrativt.

Klage

Klageadgang i henhold til forvaltningslovens §28. Klagen må i henhold til forvaltningslovens §29 fremsettes innen 3 uker.

Lover og retningslinjer

Lover

Kommunestyrets vedtak om retningslinjer for kommunale stønader til kulturformål i Enebakk kommune.
Tjeneste - info 
Tomasbråten, Sonja Anita Sist oppdatert 04.07.2012 Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut
 
Rediger 
Untitled [4] 
Barnehage, Fotograf: JD, Til temaside om barnehagene Bibliotek, Copyright: JD, Til temaside om biblioteket Grunnskole, Fotograf: JD, Til temaside om skolene Helsestasjon, Fotograf: JD, Til temaside om helsestasjonene Kulturskole, Fotograf: JD, Til temaside om kulturskolen Legesenter, Fotograf: JD, Til temaside om legesenteret