Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Enebakk kommune Mulighetenes Enebakk
Untitled [1] 
  • Tittel: RSS-feed
  • Tittel: Info in English
  • Tittel: Información en Español
  • Tittel: Nettstedkart
Gå til søk
Untitled [2] 
Større tekststørrelseMinsk tekststørrelsen
Skip Navigation LinksTjenester > Kultur, idrett og fritid > Sport og idrett Gå til hovedinnhold
TJENESTEBESKRIVELSE 

Tilskudd og underskuddsgaranti til spesielle tiltak

Frivillige lag og organisasjoner i Enebakk kan søke tilskudd/underskuddsgaranti hos kulturavd. i forbindelse med spesielle kulturtiltak innen kommunen. Med spesielle tiltak menes her tiltak som ikke inngår i en organisasjons ordinære drift, og som er avgrenset i tid. Slike tiltak kan for eksempel være opplæringstiltak for ledere, kurs, konferanser, møteserier, informasjonskampanjer, stevnearrangementer, kulturkvelder/-uker, konserter, utstillinger mv. Det gis ikke støtte til offentlige fester og andre arrangementer som tar sikte på økonomisk vinning.

Søknadsprosessen

Skjema

Ingen spesielle skjemaer.

Vedlegg

Søknad om stønad til spesielle tiltak må foruten redegjørelse for tiltakets art inneholde opplysninger om anslått antall deltakere, kostnadsoverslag og finansieringsplan. Det bør søkes i god tid før tiltaket skal gjennomføres. Hvis tiltaket ikke gjennomføres som forutsatt, skal eventuell utbetalt stønad betales tilbake. De fleste tilskudd gis med krav om dokumentasjon av utgifter før tilskuddet utbetales. Krav om utbetaling av tilskudd må fremmes innenfor frist gitt i forbindelse med tildeling av midler. Dersom fristen ikke overholdes bortfaller tilskuddet i sin helhet.

Søknadsfrist

Kan søkes hele året igjennom.

Behandling

Avhengig av søknadsbeløp om søknaden behandles i hovedutvalg for kultur, oppvekst og skole eller om den behandles administrativt.

Klage

Ingen klageadgang.

Lover og retningslinjer

Lover

Kommunestyrets vedtak om retningslinjer for kommunale stønader til kulturformål i Enebakk kommune.
Tjeneste - info 
Webredaktør Sist oppdatert 15.03.2010 Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut
 
Rediger 
Untitled [4] 
Barnehage, Fotograf: JD, Til temaside om barnehagene Bibliotek, Copyright: JD, Til temaside om biblioteket Grunnskole, Fotograf: JD, Til temaside om skolene Helsestasjon, Fotograf: JD, Til temaside om helsestasjonene Kulturskole, Fotograf: JD, Til temaside om kulturskolen Legesenter, Fotograf: JD, Til temaside om legesenteret