Gå til hovedinnhold Gå til søk
Våpenskjold
Enebakk kommune Mulighetenes Enebakk
Untitled [1] 
  • Tittel: RSS-feed
  • Tittel: Info in English
  • Tittel: Información en Español
  • Tittel: Nettstedkart
Gå til søk
Untitled [2] 
Større tekststørrelseMinsk tekststørrelsen
Skip Navigation LinksTjenester > Kultur, idrett og fritid > Severdigheter Gå til hovedinnhold
TJENESTEBESKRIVELSE 

Mari kirke

Mari kirke_ute, Fotograf: Bergersen, Henning, Copyright: Enebakk kommune

Mari kirke ble innviet i 1761 av biskop Fredrik Nannestad i Oslo bispedømme, som Enebakk den gang tilhørte. Den ble bygd på Tangenhaugen under Vestby gård, og ligger høyt og vakkert med utsikt over Mjær og store deler av Ytre Enebakk.

Bakgrunnen for byggingen var et testamente opprettet av eieren av Vestby gård, Maren Kamph, i 1753, kort tid før hun døde. Maren Kamph var enke etter en rik handelsmann i Fredrikstad, Peder Nielsen Hess, og hun eide flere gårder og sager både i Ytre Enebakk og i andre bygder. Hun oppholdt seg ofte på Vestby. I testamentet het det bl.a. at 3000 riksdaler skulle gå til oppføring og vedlikehold av en annekskirke ”med det navn Mariæ kirke”. (Mariæ er en latinsk genitivsform av Maria, på norsk: Marias kirke.) I talemålet ble kirken kalt Mari kirke, som også med tiden ble dens offisielle navn. Maren Kamph ga også tomten til kirken.

Mari kirke_inne, Fotograf: Bergersen, Henning, Copyright: Enebakk kommune

Mari ble reist som en annekskirke under hovedkirken, Enebakk kirke, som ligger en mils vei fra Ytre Enebakk. Den kongelige godkjenning av byggingen forelå i 1758, og her heter det at ”denne Annex-kirke kan ansees høilig fornøden baade for Veiens Længde og det trange Rum i Enebaks Hovedkirke”. Bøndene på de 26 gårdene som soknet til ”Ytter Bygden” ble pålagt å skaffe tømmer og stå for byggingen. De skulle også ha ansvar for hver sin del av steingjerdet rundt kirkegården. Kirken ble bygd med Tomter kirke som forbilde, men er noe større enn denne. På altertavlen har Johan Holmsen Viig skrevet at kirken er ”Op bygget av mig Undertegnede med mine Huus-mænd”.
Kirken ble bygd av laftet furutømmer og kledd med tjærebredd, liggende panel. Den var altså ikke hvit, men brun. I 1870-årene ble kirken kledd med stående panel og hvitmalt, som den har vært siden. På den tid Mari kirke ble bygd, var Enebakk kirke i privat eie. Hovedkirkens eier, Clemet Hansen, fikk også ansvar for vedlikeholdet av Mari kirke, mot at en del av legatsummen ble overført til ham.

I 1880 overtok kommunen begge kirkene. Kirken er restaurert og noe ombygd flere ganger, bl.a. i 1864 (da det nåværende galleriet ble bygd) og til tohundreårs-jubileet i 1961.

Mari kirke fylte 250 år i 2011.

www.enebakk.kirken.no
Tjeneste - info 
Eidsvold, Mona Sist oppdatert 05.08.2014 Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut
 
Rediger 
Untitled [4] 
Barnehage, Fotograf: JD, Til temaside om barnehagene Bibliotek, Copyright: JD, Til temaside om biblioteket Grunnskole, Fotograf: JD, Til temaside om skolene Helsestasjon, Fotograf: JD, Til temaside om helsestasjonene Kulturskole, Fotograf: JD, Til temaside om kulturskolen Legesenter, Fotograf: JD, Til temaside om legesenteret